(rubrik saknas)

Vi från majoriteten i kultur- och fritidsnämnden har jobbat hårt för att möta det ökade behovet av halltider för idrottsföreningarna. Vi har haft dialog med föreningarna och vi har också tagit beslut om investeringar i både en friidrottshall och en fotbollshall som kommer att frigöra en hel del tid i våra andra hallar.

Därutöver är Rotebrohallen också på gång, och ytterligare par andra hallar är i pipeline.

Men för att snabbare få loss träningstider i hallar i det kortkorta perspektivet har vi uppdragit åt kultur- och fritidskontoret att se över vad som i absolut närtid kan göras för att tillgodose behovet av halltider. Kontoret jobbade i expressfart och har nu presenterat ett förslag om att flytta friidrotten till den lokal som tidigare var Sollentunamässan.

Det pågår samtal med ägarna om förutsättningarna för att temporärt omvandla lokalerna till en friidrottshall i väntan på att fri­idrottshallen vid Sollentunavallen blir klar. Ett spännande förslag!

När vi eventuellt flyttar inomhusfriidrotten från Häggvikshallen blir det tider för andra bollsporter som innebandy och basket. Vi får i Häggvikshallen både en fullstor A-hall och en mindre B-hall för exempelvis basket. När dessutom inomhusfotbollshallen står klar, förhoppningsvis redan till den kommande vintern, flyttar fotbollen ifrån Häggvikshallen och skapar ytterligare halltider för andra sporter.

Nu har vi överlämnat vårt förslag till kommunstyrelsen och räknar med att ärendet ska behandlas där den 11 september.

Magnus Ramstrand (KD)

ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Gunnar Bergqvist (FP)

vice ordförande

Agneta Sjöstedt (M)

ledamot i arbetsutskottet