(rubrik saknas)

Jag har ett förflutet som graffitimålare och har både målat lagligt och illegalt.

Det är en förskönande bild av graffiti och gatukonst med stark vänsterpolitisk prägel som lyfts fram.

Graffitin och gatukonst innehåller en idé om protest mot det kommersiella i samhället det ska helst vara illegalt.

Så länge Art of the streets tillsammans med Riksteatern och graffitifrämjandet anordnar graffitiväggar för ungdomar samtidigt som de säljer tidningar, böcker och dvd med illegal graffiti i kollektivtrafiken, bland annat, kan man knappast se seriöst på det.

”Det är bara dokumentärt”, brukar de säga.

Men det måste tas tydligare avstånd från det illegala innan styrande politiker lägger resurser på en väldigt smal konstform som mest ställt till problem och kostat pengar för samhället.

Den mesta graffitin, laglig som illegal, som görs är väldigt dåligt utförd och dessutom miljövidrig och knappast uppskattad av allmänheten utanför den lilla ”kulturella graffitisekten”.

Det tar flera år att bli duktig målare.

Missförstå mig inte, jag gillar själv legal graffiti, men tycker knappast det är stadens uppgift att sponsra det och skattepengarna behövs till så mycket annat!

Och det är absolut inget brott mot yttrandefriheten att tycka på det viset!

Exbomber!