(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Flygplatsen är ett riksintresse” den 3 mars:

Mitt barn inledde en diskussion med mig idag om att glaciärer smälter och havet kommer att stiga därför att klimatet förstörs av människorna. Det får mig att förtvivla över en riksdagsledamot som har all information om global uppvärmning. Men som ändå förstår mindre än en fjärdeklassare. Margareta Cederfelt (M) hävdar i sin insändare att många företag är beroende av att flyga titt som tätt. Annars riskeras ju ”tillväxten”. Och för att möta dessa växande behov av att flyga i penningarnas ärenden måste Bromma vara kvar. Men, är det det jag ska säga till mitt barn? ”Vi vuxna struntar i havsnivåerna, lilla vän. Det är ju pengarna som är viktigast, inte din framtid.” Ledsamt att se det bittra självbedrägeriet hos Margareta Cederfelt och andra moderater. Det finns tyvärr ingen tröst i att det stigande havet inte kommer att lämna någon oberörd, rik som fattig, moderat som vänsterpartist.

Roger Falk, Gustavsberg