(rubrik saknas)

Jag blev glad när jag hörde att Tullinge ska få ett kulturhus.

Det är precis vad vårt sömniga lilla centrum behöver och samtidigt ett mycket bra startskott för förnyelse och förtätning av hela centrumområdet.

Vi får nu en målpunkt i centrum där vi kan mötas i stora och små grupper, allt i en vacker och ljus miljö.

Placeringen av byggnaden är väl genomtänkt då den ligger mitt i Tullinges mest frekventa rörelsestråk och med fint skyltläge mot Huddingevägen.

Här möts tågpendlare, skolbarn och alla de som besöker centrum för att handla och uträtta ärenden. Det lilla entrétorg som bildas framför huset får härligt söderläge, något som saknas i området idag.

När centrum sedan byggs ut åt öster och kopplar till den nya pendeltågsuppgången så bildas ett fint öst-västligt torgstråk via det befintliga centrumhuset.

Jag ser fram emot invigningen av vårt nya kulturhus, en samlingspunkt för alla i Tullinge.

Lin Normark

Tullinge