(rubrik saknas)

Det är inte lätt att vara engagerad i en ideell förening vilken arbetar för hyresgästernas väl. Någon eller några har i princip omedelbart efter att kallelserna till årsmötet satts upp rivit ned de allra flesta av dessa. Någon har alltså tagit sig rätten att förhindra information till sina grannar. Det är svårt att inte se det som annat än ett förakt mot demokratisk ordning att göra på detta vis.

Styrelsen