(rubrik saknas)

Utbildning och företagande är de enda sätten att skapa förändring på riktigt.