(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Perfekt placering för välkommet idéhus” den 17 mars:

Det är roligt att Lin Normark är så positiv till idéhuset i Tullinge och framför allt över dess placering. Man kan då sluta sig till följande om Lin:

Hon bor inte i någon av HSB-lägenheterna som ligger bakom det kommande idéhuset. Dessa kommer nämligen att bli helt inbyggda och skuggade bakom den nya kolossen och helt tappa sin utsikt och i viss mån sin himmelskontakt och dagsljusinstrålning.

Hon handlar troligen inte i Tullinge centrum med bil, vilket kommer att försvåras radikalt i och med byggnationen.

Hon bedriver högst sannolikt inte handel i Tullinge centrum, då denna kommer att få sämre villkor att överleva genom byggnationen, som försämrar tillgängligheten.

Hon är inte intresserad av att utveckla hela Tullinge centrum till ett blomstrande stadsdelscentrum i den östra delen, med en alternativ pendeltågsuppgång och ny bebyggelse, vilket en alternativ placering av byggnaden skulle kunna öppna för.

Hon har troligen inga barn i förskolan, skolan eller nyttjar själv den kommunala hemhjälpen eller äldreomsorgen. Då kanske hon skulle tycka att våra gemensamma och begränsade resurser kunde nyttjas till betydligt vettigare saker.

Dock kanske Lin kan berätta för oss vilket syfte byggnaden ska fylla?

Inger Bergman