ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Utrota björnlokan innan sommaren” den 12 maj:

Rebecca Bayramoglu skriver om att utrota jättelokan. Jag håller med om att växten ska bekämpas, särskilt i tätbebyggda områden.

I dag tar kommunen bort jättelokan efter bästa förmåga när någon hör av sig.

Inför kommande år diskuterar vi i natur- och byggnadsnämnden att ta fram en plan för att bekämpa så kallade invasiva arter.

Det finns flera skäl att bekämpa jättelokan.

För det första är den farlig. Om man får växtsaft på sig och sedan vistas i solljus kan man få brännblåsor, även ärrbildning.

För det andra är växten invasiv, det vill säga den är konkurrenskraftig, invaderar områden och tränger ut inhemska växtarter.

Invasiva arter kan vara ett hot inte bara mot barn och andra som skadar sig på dem, utan även mot den biologiska mångfalden.

Ett rikt växt- och djurliv är ett av de nationella miljömålen och förstås viktigt även i Huddinge. Samtidigt finns andra sätt att uppnå detta, till exempel genom att betande djur håller landskapen öppna och fria från att växa igen.

ANNONS

Slutligen uppmanar jag alla föräldrar att lära sig känna igen arter som i värsta fall kan skada våra barn. Jätteloka, gullregn, odört och tibast är några sådana exempel.

Christian Ottosson (C)

ordförande

natur- och byggnadsnämnden