(rubrik saknas)

Vet att detta tagits upp tidigare, men hur är det möjligt att vissa kan få göra allmänning till sin egen tomt? Lägga upp komposthögar av skräp på kommunens mark, gräva odlingslotter, inhägna allmänning med häckar eller dylikt.

Det är ingen ”remsa” av mark det är frågan om, utan tiotals meter som allmänheten inte kan utnyttja!

Man sågar ner träd som står på allmän mark och använder för eget bruk. Är detta okej?

Bort med orättvisa