(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ta chansen att satsa på segling och kanot” den 17 mars:

Jag hoppas att signaturen Leru har varit ute vid Stavsnäs vinterhamn och sett den sjötrafik som finns där i dag. Det vore tämligen olämpligt att låta nybörjare i både segling och kanotpaddling hålla till i området runt Stavsnäs vinterhamn. Sjötrafiken kommer, med utbyggnad av verksamheterna, att bli än mer intensiv än vad som är fallet i dag.

Gärna ungdomsverksamheter, men på lämpliga ställen. Jag hoppas verkligen att Värmdö kommun avstår chansen till denna typ av verksamhet i Stavsnäs vinterhamn.

Grisslingebadet torde vara en utmärkt plats att använda för detta. Tänk om, Leru!

Björn U