(rubrik saknas)

Svar på insändare Inför gräns för äldre bilförareden 24 februari:

Signaturen’Katten’ tycker att man ska ta körkortet för alla 70+ bilförare för att de är en trafikfara. Han grundar sin åsikt på att han sett ett fall där personen verkar ha syn- och hörselproblem.

Jag vill då bara framföra att dels så är det inte så att äldre bilförare har större olycksrisk än yngre utan tvärtom – egentligen borde mäns körkortsålder öka till minst 25 år i stället. Dels så har läkare ansvar att om någon (oberoende ålder) har en sjukdom som påverkar bilkörning att anmäla detta så att körkort kan omprövas.

Jo Katten – din insändare är åldersdiskriminering. Man måste tänka individuellt och inte att alla som fyllt 70 är odugliga för det är vi inte. Vi är mer ansvarstagande än många andra men sedan finns det sådana som är sjuka och det är en annan sak. Dessutom blir vi friskare och friskare upp i åldern och debatten om att vi borde jobba längre för att klara samhällsekonomin har väl inte gått dig förbi och det beror just på att vi lever längre och är friskare.

Tacksam om ålderism kan bekämpas i alla led. Har man sjukdomssympton så ska individuell hänsyn tas, till vilket är en helt annan sak.

Ingegerd Thorngren, ordf SPF seniorerna Saltsjöbaden

Äldre kör inte sämre