(rubrik saknas)

Veckans ris till den eller de personer som bestämt att nuvarande årskurs 6 i Hemmestaskolan ska splittras till årskurs 7 fast eleverna själva inte vill. Varför? Många av dem har gått tillsammans sedan 12 års ålder på förskolan och sammanhållningen är jättebra i klassen.

En undrande farmor