(rubrik saknas)

Kommentar till insändaren ”Betyg från fyran slår ut ännu fler elever” den 17 mars:

Nu får ni sluta larva er om hur pressande och farligt det är med tidiga betyg. Fortfarande lever vi 40-talister som fick betyg redan i första klass. Jag tror väldigt få av oss kände någon press. Även utan betyg vet man väldigt väl hur man ligger till jämfört med klassen och även vilka som är mycket duktiga eller vilka som är i behov av stöd och hjälp. Lärare och föräldrar på den tiden kunde tydligen hantera situationen utan att förorsaka hets. Vad har hänt som gör att det förefaller som så stora problem nuförtiden? Barnen klarar säkerligen detta – om föräldrar och lärare beter sig vuxet och tar ansvar för vad de säger och gör. Betyg är en hjälp för föräldrar som vill stötta och hjälpa sina barn – inget man ska slå dem i huvudet med. Ulla C