(rubrik saknas)

Vid kommunfullmäktige i mars i Sundbyberg beslutades att det ska bildas en cykelgrupp efter en motion från Moderaterna, Miljöpartiet och Folkpartiet.

Cykelgruppen kommer vara öppen för alla som är intresserade och vill bidra till bättre cykling i Sundbyberg. Gruppen blir rådgivande och ska bidra med synpunkter och cykelerfarenheter.

Bland annat ska stadens cykelplan utvärderas och uppdateras under 2015. Det finns många cykelfrågor som behöver diskuteras och få en lösning i Sundbyberg, som till exempel bättre möjlighet till att kunna cykla året runt, fler och säkrare cykelbanor, snabba cykelstråk för pendlingstrafiken och säkra väderskyddade cykelparkeringar.

Cykelgruppen bör även kunna ta del av de frågor om gångtrafik som finns i kommunen. Det kan vara en möjlighet att integrera en gångplan i cykelplanen.

Mats Skog (MP)