(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Gör Huddinge rätt prioriteringar?” den 3 mars:

En viktig och bra fråga – övriga samhället måste utvecklas i samma takt som bostadsbyggandet. Huddinges starka tillväxt ska ge bättre – inte sämre – möjligheter för dem som bor här genom till exempel bättre underlag för affärer och service samt attraktiva parker.

Parkprogrammet, som ska göra Huddinge vackrare och tillgängligare, är inte lagt på is utan ska genomföras i den takt vi har råd med.

Södertörnsleden och Spårväg syd är avgörande för tillväxten. Att Trafikverket underkände sin egen planering av Södertörnsleden är beklagligt. Planeringen för en bättre lösning är i full gång men tid har förlorats. Även planeringen av Spårväg syd är i full gång, men projektet är ännu inte fullt finansierat. Vi gör allt för att dessa projekt ska förverkligas.

Detsamma gäller tågtrafiken till Flemingsberg. Flemingsbergs station har alla förutsättningar att växa i betydelse som resecentrum. Även om 90 av 100 tågstopp är kvar är det beklagligt att SJ dragit ned på viktiga sträckor. Jag kommer fortsätta att agera blåslampa mot SJ och Trafikverket – och tillsammans med er och andra kämpa för att lösa dessa och andra frågor som är viktiga för att Huddinge ska växa på ett hållbart och balanserat sätt.

Daniel Dronjak (M)

kommunstyrelsens ordförande