(rubrik saknas)

Kommentar till insändaren ”Klimatet löser vi inte ensamma” den 7 april:

Margareta Cederfält avfärdar Roger Falk med statistik. Som åkeriföretagare har jag underlag för följande jämförelse: Min distributionslastbil som lastar ”söder om stan” två gånger per dag 250 dagar per år och leverar till 25 kunder om dagen förbrukar en stor mängd bränsle på två år. Ställt i proportion till ett flygplan är det dock försumbart: Två års lastbilsförbrukning motsvarar vad ett stort trafikflygplan förbrukar på 30 minuter från start till marschhöjd.

Vilket verkar mest tärande på jordklotet?

Miljöaktivist och bilist