(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Insiktslöst om flyget och klimatet” den 17 mars:

Roger Falk har invändningar mot Nya Moderaternas miljö- och trafikpolitik.

Jag kan lugna honom med att Sverige ligger i framkant för den globala utsläppsminskningen. Vi har låga koldioxidutsläpp per person jämfört med andra länder och Sverige står för endast någon tusendel av världens koldioxidutsläpp.

Det svenska inrikesflyget står här för en procent och den övriga transportsektorn i Sverige står för 38 procent av våra totala koldioxidutsläpp.

Sverige har visat att en ambitiös klimatpolitik går hand i hand med tillväxt och välstånd. Vi har lyckats minska våra utsläpp med 23 procent sedan 1990 och samtidigt ökat vår BNP med omkring 60 procent.

Den rödgröna politiken, med bland annat ett stängt Bromma flygplats, är jobbfientlig. Detta innebär förlorade arbetstillfällen och mindre skatteintäkter vilket i slutändan minskar möjligheten att göra viktiga investeringar som vore positiva för klimatet.

Sveriges fokus behöver ligga på att visa andra länder i världen hur de också kan ta ansvar för miljön och klimatet. Vi löser inte världens klimat ensamma.

Margareta Cederfelt (M)

riksdagsledamot