(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Ni är trygga med koalitionen” den 14 april:

Järfälla styrs i dag av en splittrad minoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Efter fem månader av ”styre” känner vi oss allt annat än trygga. Minoritetskoalitionen styr med ogenomtänkta och oförberedda beslut, och följer upp besluten med vilseledande kommunikation av vad besluten innebär.

På insändarsidan skriver Aphram Melki att koalitionen står upp för valfrihet. Samtidigt röstar man i socialnämnden för att Järfällas äldre inte ska kunna välja utförare inom dagverksamhet.

Koalitionen säger att man styr om pengar för byråkrati till skola och äldreomsorg. Sanningen är att man har lagt icke genomarbetade besparingar på just skola och äldreomsorg. Några särskilda satsningar i budget på miljö och integration som det beskrivs i insändaren återfinns inte heller i koalitionens budget.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna var i sina budgetar eniga om rejäla satsningar på skolan, barn och ungas fritid, och arbetet för minskat utanförskap. De är Järfällas viktigaste områden där Alliansen gjort mycket de senaste åtta åren, men vi är långt ifrån klara. Järfälla hade behövt ett Alliansstyre inte ett splittrat minoritetsstyre.

Cecilia Löfgren, gruppledare Moderaterna

Nikoletta Jozsa, gruppledare Folkpartiet

Lennart Nilsson, gruppledare Kristdemokraterna