ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Elda med ved är vansinne” den 15 november:

Signaturen Claes B har åsikter om vedeldning i tätorten. På honom låter det som att detta är ett stort samhälls- och miljö­problem och att vi är på väg mot en situation som kan liknas vid 30-talet.

Jag skulle vilja nyansera bilden en aning. Ser man till uppvärmning av de cirka 1,6 miljoner småhus som finns i Sverige så är det en försvinnande liten del som har vedeldning som primär uppvärmningskälla. Närmare 70 procent av småhusen värms i stället upp med el i någon form (direktverkande el, vattenburen elvärme, kombipannor, värmepumpar etc). Cirka 20 procent av småhusen värms upp med olja eller fjärrvärme och resterande 10 procent med biobränslen.

Att påstå att vedeldning skulle vara en utbredd metod att för uppvärmning av hus är således felaktigt. Det handlar mer om så kallad ”trivseleldning” som sker i begränsad omfattning och med obetydlig miljöpåverkan. För de som ägnar sig åt ”trivseleldning” så har Vallentuna kommun tagit fram riktlinjer där bland annat följande framgår: ”I tätorten bör braskaminer enbart användas för trivseleldning och inte som komplement till befintligt uppvärmningssystem. Med trivseleldning menas eldning högst två gånger i veckan under högst två–fyra timmar per tillfälle.”

Ytterst få värmer sin villa med ved