ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Varning för att ringa socialtjänsten” den 10 januari:

I en insändare skriver signaturen Anders om hur han till socialtjänsten anmält oro för att ett barn far illa, men att han nekats anonymitet om det kom fram vem som gjort anmälan. Jag har all förståelse för Anders upprördhet, men socialtjänsten får inte göra på något annat sätt.

Den som gör en orosanmälan till socialtjänsten kan vara anonym, även sådana anmälningar tas givetvis på allvar. Men om man anger sitt namn eller på annat sätt avslöjar sin identitet så är man inte längre anonym. Socialtjänsten är då enligt lag skyldig att anteckna namnet i akten och den som berörs av anmälan har av rättssäkerhetsskäl alltid rätt att få veta vilka uppgifter som finns i akten. Det här ska man få information om, men om man redan uppgett sitt namn går det inte att göra det ogjort i efterhand.

En av socialtjänstens mest angelägna uppgifter, och samtidigt en av de känsligaste, är att se till att barn och unga som befinner sig i en utsatt situation får den vård och det skydd som de behöver. Det är viktigt att den som har skäl att tro att ett barn behöver socialtjänstens hjälp hör av sig. Anders gjorde helt rätt och jag hoppas att alla i hans situation gör som han.

Mats Einarsson (V)

socialnämndens ordförande

Botkyrka

Socialtjänsten får inte göra på annat sätt

ANNONS