ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Varför sänka målen för kommunens skolor?

Utbildningsmarknaden är marknadsanpassad och privata skolor konkurrerar med de kommunala. Motivet är att höja kvaliteten, men Jan Björklund (FP)räknar samtidigt med att minska kostnaderna.

Nyligen togs beslut om kommunplan 2012–2014 i Vallentuna kommunfullmäktige med ett par tilläggsyrkanden. Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkade att målet att Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever tas bort. Raimo Vuojärvi (M) yrkade att målet att Vallentunas grundskolor ska tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor tas bort.

Varför skruvar de borgerliga ner målen för kommunens egna skolor? De skulle inte kunna göra samma sak om de satt i ledningen för en privatägd skola, det lovar jag. På den fria skolmarknaden innebär det att de medvetet sänker våra egna skolor. Jag slår här med larm om detta.