ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Nu har Kristdemokraterna fått med sig övriga partier i Alliansen att satsa 4,3 miljarder kronor extra de närmaste åren för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Målet är att få hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre.

Det händer att den enskilde hamnar mellan stolarna eller att den ena handen inte vet vad den andra gör. För en äldre person med många olika symptom och diagnoser kan kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personal vara helt hopplösa att överskåda.

En god vård och omsorg för äldre förutsätter en hög grad av kontinuitet, överblick och samverkan över alla professions- och organisationsgränser. Nu har regeringen på Kristdemokraternas initiativ utsett en samordnare som ska göra en probleminventering och föreslå åtgärder för att komma till rätta med problemen inom detta område.

Tanken är att de 4,3 miljarderna ska användas som stimulans inom äldreområdet och de ska framför allt kopplas till resultat och prestationsbaserade mål. Åtgärder som underlättar en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka kommer att prioriteras.

Med de medel som finns att få från statens nivå kommer vi att kunna skapa en ännu bättre vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Sollentuna. För Kristdemokraterna är det ingen tvekan om att vi inte får spara någon möda för att varje äldre person i vår kommun ska få den bästa vård och omsorg som är möjlig att skapa.

KD kommer satsa på de mest sjuka äldre