ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Stockholm växer så att det knakar och det får konsekvenser. Det innebär att vi måste underlätta för människor att resa inom staden – en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik behövs.

För södra Stockholm är spårvägar en förutsättning för att uppnå söderortsvisionen 2030. I dag pendlar många från länets södra delar för att arbeta i länets norra. En bättre utbyggd tvärgående spårbunden kollektivtrafik skapar en attraktion för att få fler företagsetableringar i söderort och därmed på sikt fler arbetstillfällen.

Tvärbanan blev en succé – kring denna planeras många byggprojekt och så kommer även att bli fallet kring spårväg syd. Fungerande kommunikationer attraherar nya projekt!

Satsa långsiktigt på söderort – bygg spårväg syd.