ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar till insändaren ”Centerns idéer hotar Årsta holmars miljö” den 10 januari.

Signaturen ”Piranha” kritiserar min och Centerpartiets idé om att bygga en gångbro till Årsta holmar.

Först och främst, bara så att det blir rätt proportioner i debatten: det som står i stadens budget är att vi ska utreda en gångbro. Diskussionen om annan exploatering är inte aktuell.

Jag har respekt för de argument som kommit fram om djurlivet på öarna. Men med det sagt så tycker jag att det är en extrem hållning som vissa har när de vill utestänga människan från ett av stadens grönområden. Jag har inte sett någon övertygande argumentation som gör gällande att Södermalms barnfamiljer skulle utgöra ett stort hot mot miljön. Tvärtom är människan i högsta grad en del av naturen och vi har dessutom stora behov av att vistas i den. Därför arbetar Centerpartiet för att vi ska ha fler gröna inslag i stadsmiljön, bland annat genom de tre nya naturreservat som håller på att inrättas. Ett av naturreservaten är ju just Årstaskogen inklusive Årsta holmar. Men min tydliga inriktning är att stadens parker och grönområden ska vara öppna och tillgängliga för oss som bor här.

Per Ankersjö (C)

stadsmiljöborgarråd