ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Täby har beslutat att all hemtjänst som bedrivs i kommunal regi ska avvecklas. Avvecklingen sker utan analys av konsekvenserna för brukare och berörd personal. För de moderater som genomdrivit beslutet framstår privat driftsform per definition som bra och kommunal driftsform som dålig. Det är enfaldigt att fokusera så ensidigt på driftsform i stället för välbefinnandet för de äldre och personalens villkor.

För oss är det avgörande att verksamheten håller hög kvalitet. Det är också viktigt att de äldre ges verklig valfrihet vilket kräver tillgång även till kommunal hemtjänst. Utöver kvalitet och valfrihet krävs effektivitet och rationell styrning.

Kommunala referensobjekt behövs för att utveckla verksamheten och ha kontroll över kostnaderna. Täby kommun har skött äldreomsorgen på ett sätt som medfört både höga kostnader och låg kvalitet. Kombinationen av massiva avknoppningar tillsammans med bristande anbudsunderlag och dåliga avtal har banat vägen för lycksökare att göra stora vinster på bekostnad av de gamla.

Flera exempel på vanvård inom äldreomsorgen i Täby har framkommit under senare år. Den kommunala kompetensen att teckna avtal lämnar en hel del övrigt att önska och uppföljningen av verksamheterna brister.

Utmaningen framöver ligger i att utveckla robusta ledningssystem för verklig kvalitet.

Personalen i de privata bolag som driver äldreomsorgen omfattas inte av meddelarskydd vilket gör att de kan riskera sin anställning om de säger ifrån. Kommunen kräver inte heller att verksamheten inom äldreomsorgen ska ske under gällande kollektivavtal. Detta bör korrigeras i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en äldreomsorg av högsta kvalitet som samtidigt tillgodoser personalens behov.

Gun Fjällström och Jan Aspefjord (S)