(rubrik saknas)

Det händer ibland att man blir både glad och överraskad över vardagshändelser som förr ansågs helt självklara.

Mitt lilla barnbarn på 4 år hade tappat sitt nya nintendospel varvid någon vänlig själ tar upp det från snömodden och placerar det i en fönstersmyg på Grev Magnigatan där vi till vår stora lycka kunde återfinna det.

Sådant lyser verkligen upp tillvaron. TACK!

Tacksam farmor