(rubrik saknas)

I början av 2011 kapades cirka 50 meter av parkeringen mellan Värtavägen och Banérgatan till, som trafikkontoret kallar det, en ny regelhållplats för buss. Skylt anger ”tidsreglering + endast buss i linjetrafik”. Det har ALDRIG under någon tid på dygnet stått en buss där – detta sedan cirka ett år tillbaka!!!

Jag var i kontakt med trafikontoret i maj och de hävdade att de tagna p-platserna var utlagda på andra ställen så antalet platser inte hade minskat. Nu har man dessutom spärrat ytterligare en zon utanför Gärdesskolan så att föräldrarna kan hämta/lämna sina barn. Det känns inte som det har varit ett så stort problem att stanna vid den befintliga skolparkeringen innan.

Jeanette