ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Nu har begåvningsreserven i Stockholms stadshus tänkt till igen.

I sin bländande visdom beslutade man i höstas att stänga innerstadens återvinningscentral (ÅVC) i Vanadisberget vid Cederdalsgatan från och med årsskiftet 2011/12, dock utan att dessförinnan ha ordnat någon annan lämplig återvinningscentral inom vettigt räckhåll för innerstadsborna.

Dessa är därför numera hänvisade till någon återvinningscentral i ytterstadsområdena Bromma eller Lövsta.

Beslutet (för övrigt fullt i klass med förbudet av dubbdäck endast på Hornsgatan) är ”väl genomtänkt” så tillvida att det blir längre färdsträckor som ger mer bilköer och avgasutsläpp, men samtidigt ökade trängselskatteintäkter.

Men man riskerar att flera personer av bekvämlighets- och kostnadsskäl kommer att dumpa miljöfarligt avfall som till exempel elektronikskrot, vissa vätskor och kemikalier, skrymmande sopor och annat otympligt gods med mera på närmare håll i sina ”ordinarie” soprum eller i de gröna containrarna (sopstationer) som är utplacerade här och var i innerstaden.

Vad har vi vunnit då? Vid sidan av de andra nedskräpningsproblemen på Östermalm, som bland andra Mitt i nyligen uppmärksammat i en artikel, lär knappast stängningen av återvinningscentralen i Vanadisberget bidra till en förbättrad renhållning på Östermalm eller i övriga delar av innerstaden.

Smart va!?