ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Våra ombildningar minskar segregationen” den 13 december:

Leif Bergmark (M) svarar på mitt tidigare inlägg om Signalistens regler vid bostadssökande. Men han nämner märkligt nog ingenting om själva regeln som Signalisten tillämpar sedan många år tillbaka, vilket var poängen med mitt inlägg.

Han säger vidare ingenting om hur han och Signalistens tidigare VD försökte behålla regeln (som missgynnade boende i vissa områden) trots mina försök till förändring.

Men efter att kritiken ökade mot själva systemet med lotteriet och mitt inlägg i tidningen beslutades vid senaste styrelse­mötet att ge den nya VD:n i uppdrag att utvärdera dagens förmedlingssystem och komma med förslag på förändringar.

Vidare har Vänsterpartiet sagt nej till försäljning av Sunnan i Hagalund och även skatteupplägget som ni gjorde för att inte betala reavinstskatten vid försäljningen till staten. Det är en variant av den skatte­planering som t ex Carema tillämpar inom vården.

Enligt Signalisten har stiftelsen cirka 1 300 sökande på varje ledig lägenhet i Solna. Att sälja befintliga hyresrätter till bostadsrättsföreningar leder inte till att segregationen minskar i kommunen utan förvärrar de bostadsproblem som finns i Solna, framförallt bland unga.