ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Att respektera hastighetsgränsen på de flesta vägarna i Djursholm synes vara svårt för många, framför allt om det inte rör sig om rena ”villavägar”. Speciellt svårt verkar detta vara på Norevägen och Auravägen trots uppsatta så kallade mötesbegränsningar. När de gälller mötesbegränsningen nere vid Stockholmsvägen på Norevägen så kan det hända att en mötande bil helt sonika kör upp på sidan av vägen och rundar begänsningen uppe på gångbanan.

Det händer ofta att jag får irriterade bilister, som blinkar och tutar bakom mig när jag färdas på dessa vägavsnitt. Kommunen borde kompletttera de anlagda begränsningarna med bumpor i vägbanan liknande dem som finns kring Stocksundsskolan. Även vid Norevägen finns en skola med ”dagis och fritis” men inga bumpor.

Jag har skriftligen försökt uppmärksamma kommunledningen på bekymret och fått ett något utslätat svar att man försöker följa upp sådana frågor. Jag har även talat med trafikpolisen i ärendet och där verifierar man mina iakttagelser och anser att det är ett påtagligt bekymmer med för höga hastigheter på de berörda vägarna.

Det finns ett uttalat behov av att skärpa hastighetskontrollerna där men kommunen borde ändå försöka förebygga hastighetsöverträdelserna bättre genom att till exempel anlägga bumpor på dessa vägavsnitt.

Det är ju inte fråga om några ”rena” genomfartsvägar.

Det körs alldeles för fort på 30-sträckorna