ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Människor har olika behov och möjligheter att bo kvar hemma i sin bostad. De som önskar bo kvar ska ges möjlighet till det och för en del av våra invånare är det nödvändigt att få tillgång till hemtjänst.

I ett socialliberalt välfärdssamhälle är det angeläget att ha en generös biståndsbedömning på detta område för att stärka hälsa och livskraft. Friheten för många Sundbybergare ökar betydligt med den hjälp som hemtjänsten erbjuder.

Vi vill öka personaltätheten och uppvärdera måltidens betydelse. Vidare är det viktigt att det finns valfrihet och god information för brukare och anhöriga. En väl fungerande hemtjänst är ett sätt att tidsmässigt flytta fram tyngre vårdinsatser.

Från Folkpartiets sida vill vi ge en guldkant till våra medborgare. För att denna guldkant ska bli reell verklighet måste hemtjänstens värde uppvärderas i vår fina stad!

En generös hemtjänst kan sätta guldkant