ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Det är trångt i tunnelbanan och Stockholm växer snabbt. Ändå har bara en enda ny tunnelbanestation öppnats efter 1985. Det tycker vi Socialdemokrater är fel. Vi vet att tunnelbanan är navet i Stockholms kollektivtrafik. Den är snabb, pålitlig och går ofta.

Om vi inte bygger ut kollektivtrafiken rejält kommer fler att tvingas ta bilen. Det är en ohållbar utveckling. Moderaterna kallar tunnelbanan färdigbyggd. Vi Socialdemokrater vill tvärtom – bygga ut den.

Vi har full respekt för att Täbyborna 1980 röstade nej till utbyggd tunnelbana. Valet den gången stod dock mellan att ha kvar Roslagsbanan eller att lägga ner den till förmån för tunnelbana. I dag är det uppenbart att både Roslagsbanan och tunnelbanan behövs. För att verkligen kunna öka resmöjligheterna för nordostborna borde dock tunnelbana dras vidare till Arninge. Roslagsbanans sträckning ska dras om så att tåget inte går förbi utan angör Arninge.

Då skapas bra möjligheter för ett resecentrum i Arninge. Där finns infartsparkeringar och med en ny station för Roslagsbanan skapas en bra bytespunkt mellan busstrafik till hela nordostsektorn och Roslagsbanan.

Till detta nya resandecentrum bör givetvis också tunnelbanan gå. Stockholms handelskammare har i en intressant rapport tidigare i år visat på de stora fördelarna med att först bygga ut tunnelbanans gröna linje mot nya Karolinska och Haga­staden, och sedan via Solna och möjlighet till byte till blå linje. Sedan kan den dras vidare till Danderyd med bytesmöjligheter till röd linje som förlängs till Arninge.

Det är därför beklagligt att Moderaterna i landstinget vill stoppa den planerade utbyggnaden av ny tunnelbanegren från Odenplan.

Täbyborna behöver inte sitta fast i eviga bilköer. Det finns lösningar som radikalt skulle förbättra resandemöjligheterna i nordost. För att dessa ska realiseras krävs dock politisk vilja. En vilja som i dag saknas hos den politiska majoriteten. Ska vi verkligen nöja oss med det?

Conny Fogelström (S) oppositionsråd i Täby kommun

Erika Ullberg (S)

ANNONS

oppositionslandstingsråd