ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

I en växande kommun som Sollentuna finns det behov att återkommande se över kommunens vägnät för att öka trafiksäkerhet och underlätta framkomligheten. Nyligen beslutade kommunen att göra en sådan trafikutredning. En viktig del i den är att se över trafiksituationen i Edsberg. Trafikstrukturen i Edsberg är av dagens mått föråldrad och en kvarleva av 1950-talets tankar. Dagens krav gör att vägnätet i Edsberg i dag antingen är för trångt eller för brett på så att säga fel ställen.

När det gäller en framtida vägkoppling mellan Edsberg och Väsjöområdet florerar det en del myter och överdrifter. Den senaste trafikrapporten har i stället visat på följande: w Genom att antalet bilar blir fler i Edsberg och att fler bostäder byggs, bland annat vid Rösjöskolan, ökar trafiken oavsett om väganslutningen till Väsjöområdet byggs

w Trafiken kommer att öka olika mycket på olika ställen i Edsberg. Väganslutningen från Väsjön beräknas generera cirka 2 000 fordonsrörelser per dygn. Den mest trafikerade sträckan är mellan Edsbergs centrum och Danderydsvägen. Där beräknas trafiken öka från dagens 9 000 fordonsrörelser per dygn till cirka 14 000, en ökning som alltså till största del genereras av ny bebyggelse i Edsberg. På övriga sträckor i Edsberg blir trafikmängden betydligt mindre.

w I trafikrapporten föreslås Edsbergs vägnät få en standard ungefär som på Sollentunavägen utanför Sollentuna Centrum, det vill säga sju meter bred med kantstensparkering på sidorna. Orsaken är att bussarna ska komma fram.

Vi välkomnar trafikutredningen och kommer att fortsätta jobba för ett vägnät i Edsberg som motsvarar dagens krav och morgondagens behov.

Joakim Jonsson (S) , Peter Godlund (MP) , Barkat Hussain (V), Joakim Jonsson (S), Peter Godlund (MP)