ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

På kommunfullmäktigesammanträdet den 19 december beslutades att gå vidare med detaljplanering av den sk Kragstadungen i Södra Vallentuna. Planen är att bygga en förskola i detta område. Behovet av förskolor är stort i kommunen vilket inte är förvånande med tanke på den höga utbyggnadstakten av framförallt enfamiljshus i södra Vallentuna.

Vi i miljöpartiet i Vallentuna har under många år drivit frågan om en långsammare takt när det gäller nybyggnationer och även försökt styra utvecklingen mot flerfamiljshus och hyreslägenheter i stället för villor. Vi har tyvärr inte fått gehör för detta med bland annar akut brist på förskoleplatser som följd. Givetvis måste kommunen agera för att lösa detta problem, men det hade inte behövt uppstå om nya bostadsområden fått växa fram i mer sansad takt.

Södra Vallentuna har inte många gröna ytor kvar och snart försvinner alltså ytterligare en skogsdunge som kanske tillsynes inte är så märkvärdig, men som ger de boende i området en liten känsla av närhet till naturen och avskildhet från Bylevägen som blivit alltmer trafikerad. Miljöpartiet i Vallentuna har motsatt sig exploateringen av Kragstadungen.

Ännu ett grönområde ­försvinner i Vallentuna