(rubrik saknas)

Gengåvan måste på något sätt vara kvar. En så trevlig institution som Gengåvan måste beredas en lämplig och billig plats i Vallentuna.

SH