ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Flera insändare har berört hur Haninge kommun hanterar konstfrågorna och konsthallen i Haninge kulturhus. Kulturen behöver ett öppet, kritiskt samtal och jag välkomnar därför debatten. Låt mig börja med att slå fast att Haninge kommun kan göra än mer på området. Kultur- och fritidsnämnden beslutade inför 2012 om flera viktiga insatser; en kulturgala ska genomföras. Initiativ för ett lokalt kulturråd ska tas och nya kulturpolitiska riktlinjer ska utarbetas. Kommunens samverkan med det fria kulturlivet ska helt enkelt stärkas och utvecklas. Även Kulturhuset ska också fortsätta att utvecklas. Under en dryg månad varje år arrangeras Haningesalongen. Detta en riktad satsning för att synliggöra konstnärer verksamma i Haninge. Ett viktigt arrangemang som vi vill utveckla, inte avveckla som några har skrivit. Därutöver visar konsthallen svensk och internationell samtidskonst. Konsthallen bjuder löpande in medverkande men även konstnärerna själva är välkomna att ansökning om att ställa ut. Om detta har flera skribenter uppehållit sig. Kulturhuset är och ska vara en mötesplats för alla som bor i, verkar i eller besöker Haninge. Självfallet måste då också konsthallen ha en bred repertoar av konst, oavsett var konstnärerna är verksamma. Konsthallen behöver ett bredare programutbud än att bara visa konst av Haningeverksamma konstnärer. Naturligtvis ska dock inte de lokala konstnärerna enbart hänvisas till Haningesalongen, utan kunna vara del i ordinarie utbud. Vi som ansvarar för kulturfrågorna kommer att ta initiativ till samtal med kulturliv och konstnärer kring utveckling av konstpolitiken i Haninge. Det är genom samspelet mellan det som sker i konsthallen och det som händer ute på bibliotek, större arbetsplatser, skolor, fritidsgårdar och samlingslokaler vi ger frågorna ett lyft. Konstfrågorna är viktiga i Haninges kulturpolitik. Låt oss gemensamt inompolitik och kulturliv – arbeta för att utveckla området, inte ägna tid till att beskylla varandra för vara det ena eller andra.

Konstfrågor är viktiga inom kulturpolitiken