ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Det är för miljöns och ekonomins skull viktigt att vi källsorterar. Många av oss boende på Kungsholmen källsorterar redan i våra hem och på våra arbetsplatser, men när vi vistas utomhus och framförallt i våra vackra parker på Kungsholmen har vi inte möjlighet att sortera vårt skräp.

Detta är inte konsekvent och vi i Miljöpartiet vill göra det möjligt för alla som rör sig i Kungsholmens parker att källsortera. På så sätt skulle vi kunna hjälpa till med att minska problemen med nedskräpning i framförallt Rålambshovsparken samtidigt som vi höjer medvetenheten kring vikten av att källsortera. Miljöpartiet har därför i en skrivelse till Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslagit att det ska bli möjligt att källsortera i alla parker på Kungsholmen.

Det finns redan i dag utvecklade tekniska lösningar för att källsortera. Som exempel har ett svenskt företag tagit fram en källsorteringstunna som finns i flera svenska kommuner. I Helsingborg ska det på Miljöpartiets initiativ på prov placeras behållare för olika sorters avfall i flera parker. Vi tycker att det nu är dags att Kungsholmen stadsdelsnämnd går i bräschen för att på detta område möjliggöra att Stockholms stad lever upp till sin ambition om att vara en miljöhuvudstad. Det ska vara enkelt att leva miljövänligt!

Anna Sandström (MP), ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnd