ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändare med rubriken ”Hellre fler sjuksystrar än höjd arbetsgivaravgift” den 3 januari: Insändarskribenten, finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M), har fel när han påstår Stockholms läns landsting skulle ha fått mindre pengar med socialdemokraternas förslag till statsbudget. Socialdemokraterna hade i sin budget ett särskilt riktat statsbidrag för att stärka sjukvården i landstingen.

Detta gör att landstingen totalt sett skulle fått mer pengar med (S)-budget än vad de nu får med (M)-budget. Den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga som regeringen infört (och Rosdahl hyllar) har sågats av Riksrevisionen.

Det är en dyr och ineffektiv åtgärd som inte leder till jobb för unga utan till ökad vinstmarginal för företag som redan tidigare har många anställda under 25 år.

Vi föreslår i stället utbildningssatsningar och ett riktat avdrag för alla som anställer arbetslösa ungdomar.