ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Efter den senaste tidens diskussioner om missförhållanden i äldreomsorgen kommer uppföljningen av verksamheterna i Sollentuna att vidareutvecklas. För närvarande analyseras årligen underlag från 5–7 olika typer av uppföljningar. Några är kontroller på plats men också annat viktigt underlag inhämtas och värderas. Nämnden vill dock säkerställa en vidareutveckling av uppföljningen och ett arbete för att åstadkomma detta pågår. Det kommunala Pensionärsrådet har anmält att man ser samma behov – man vill att nämnden ökar uppföljningen bland annat genom fler oanmälda kontroller.

Vård – och omsorgsnämnden tar en rättvisande uppföljning på största allvar. Vid nämndens senaste möte beslutades därför enhälligt att påskynda pågående arbete med att utveckla uppföljningen. Arbetet kommer att genomföras i nära samverkan med Pensionärsrådet.

Äldre personer i Sollentuna ska veta att kommunen noggrant och systematiskt granskar äldreomsorgen inom kommunen, oavsett om det gäller verksamhet i privat eller kommunal regi.

Björn Karlsson (M) ordförande i vård- och omsorgsnämnden