ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Kort och gott: Ingen bro till Årsta holmar! Mystiken kring holmarna försvinner. Det går utmärkt att besöka holmarna redan. Båt, simma, gå över isen, övernatta på pensionatet.

Sakfrågan är ”en rolig grej” som nu växt till en ren principfråga för Per Ankersjö (C). Både sakfrågan och den drivande personen börjar lukta väl mycket rättshaveri och total avsaknad av förnuft.

Ska vi ta barnargumentet: ”Södermalm har enormt många småbarn som behöver få tillgänglighet till naturen”, säger Ankersjö i en tidningsartikel. Ja, det finns många småbarn. Men natur är natur och en besökspark är en besökspark, vilket är det Ankersjö hoppas kunna skapa. En besökspark. Att däremot låta småbarn besöka ett orört Årsta holmar genom dagisutflykter är en mycket bra idé. (Ta buss 43 och ordna med en säker båt för överfarten).

Vilket är mest spännande och givande för små barn: besökspark eller opåverkad miljö där man har möjlighet att upptäcka och studera många häftiga djur?

Att genomföra sådana utflyktsprojekt är upp till förskolorna. Stadsdelsförvaltningen/Tekniska kontoret borde erbjuda en båt och båtsman om nu intresset finns.

”Tillgänglighet till naturen”, vad betyder det? För mig betyder det att jag tar mig iväg med min dotter från Södermalm på besök i naturen, inte en park. Vi besöker parker också men det sorterar inte under naturbesök.

Jag har bott många år på Södermalm och tycker att södra sidan av Årstaviken är den finaste delen av Söder. En klassisk gångpromenad för alla. Full av liv, utan stress. Barnvagnar en masse, ständig jogging, hundar, cyklister och picknick. Jag har varit på Årsta holmar ett par gånger för att ”kolla läget”. Lilla dottern har varit med också. Det som gjorde det spännande var att det kändes unikt att besöka holmarna. Det räcker så. Det behövs ingen bro. Det behövs en annorlunda, orörd miljö med det djurliv som finns etablerat på holmarna. Det är vad som gör Årsta holmar spännande och unikt i Stokholm!

Emil

ANNONS