ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändarna ”Fler borde få njuta av en ännu trevligare ytterstad” den 10 januari och ”Staden måste växa ut mot förorterna” den 24 januari:

Att förtätning är tryggare saknar stöd i brottsstatistiken. Stockholms kommun; tätbebyggt, toppar med 21 035 brott per 100 000 innevånare. Den trevligare ytterstad Jesper Svensson välkomnar är en expanderad innerstad, vilket även Arne Fredholm (M) gillar då förtätningen inte sker i villaområdena.

1910 bodde 6,2 procent av landets befolkning i Stockholm, nästan alla i innerstaden. En allt större del av ökningen sker här och 2010 bor 21,82 procent i Stockholms län. När Sveriges befolkning ökat med 70 procent så har Stockholms stad ökat med 270 procent.

Tillväxten ställer vår region inför ett stort antal problem. Det finns brist på hyresbostäder och stora brister i infrastrukturen som inte ens klarar transporterna i dag. Mellan Skärholmen och Hagsätra är det cirka 10 kilometer. Med bil tar denna sträcka cirka 10 minuter. Kollektivt måste man in till Slussen och ut igen och sträckan blir cirka 25 kilometer och tar 50 minuter. Är det rimligt?

En tredje stor fråga är vattenförsörjningen – händer något med Mälaren har vi ett oöverstigligt problem.

Debatten borde handla om villkoren för dagens invånare.

En egen söderortskommun skulle bli Sveriges tredje största med cirka 300 000 invånare. All expansion stoppas inte men kan ske på ytterstadens villkor.

ANNONS