ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Som anställd inom äldreomsorgen i Stockholms stad har man ett flertal gånger per år blivit ålagd att se på intranätet när stadsdirektören beskriver vad innebörden av Stockholms stad vision om ett Stockholm i världsklass. Dessutom hur betydelsefulla vi som medarbetare är för att vård och omsorg ska nå denna vision.

Fina ord som i dagsläget saknar betydelse. Stadens jurister väljer att tolka lagen om anställningsskydd så att turordning och anställningsår inte ska gälla. Tjänstemännen i vår stadsdel Skarpnäck ger oss rådet att följa med till privat regi nu när den kommunala hemtjänsten försvinner i Hammarby-Björkhagen. I staden finns ändå inga jobb till oss som vill stanna kvar i kommunal verksamhet.

Valfrihet? Nix. Den gäller varken oss eller vårdtagare i Hammarby–Björkhagen som vill kunna välja kommunal verksamhet som utförare. Som anställda har vi ett flertal gånger tagit emot ilska från vårdtagare och anhöriga som känner sig snuvade på möjligheten av valfrihet gällande utförare.

Dessutom har vårdtagarna på trygghetsboendet i Hammarbyhöjden fått information om att personal blir den samma som tidigare vilket är lite märkligt när vi är ett flertal som ej kommer att arbeta i den nya privata regin.

Vår tolkning av Stockholms stad som arbetsgivare i världsklass är för tillfället det samma som skitkass. Tänk till en gång till jurister, tjänstemän och politiker så kanske visionen går att uppfylla.