(rubrik saknas)

Svar på insändare av Anton Abele (M) med rubriken ”Sänkt krogmoms kan skapa jobb åt unga” publicerad i Mitt i Värmdö den 10 januari:

Fem miljarder fyrahundra miljoner kronor kostar minskad restaurangmoms per år.

Det beräknas ge 6 000 nya jobb, enligt alliansens påstående.

Det kostar 900 000 kronor per jobb! För de pengarna skulle man kunna förbättra skolan och höja lärarlönerna.

Man skulle kunna minska antalet elever per lärare. Det finns mycket man kan göra med så mycket pengar.

I Frankrike och Finland har man testat sänkt restaurangmoms. Det blev bara en bråkdel nyanställningar mot vad man trodde från början.

Vi kan vara glada om det blir 1 500 nyanställningar.

Den sänkta restaurangmomsen går först till att täcka upp leverantörers prishöjningar, kvalitet och ge större vinst. För det är väl ingen som tror att man anställer fler om man sänker lunchpriset med drygt en femma och får jättemånga nya kunder så man måste anställa ny personal? Då försvinner ju vinsten.

Den sänkta restaurangmomsen beror på intensiv lobbying från restaurangbranschens lobbyister.

Och, Anton Abele, (M) riksdagsledamot, det är ingen merit av vara Sveriges yngsta riksdagsledamot och skicka ut partiets PR-mallar, på grund av partilojalitet, till tidningars insändarsidor. Det är lika trovärdigt som försvaret av Juholts bostadsersättningar.