ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Det är tråkigt att den avknoppade vårdcentralen Serafen har sålts vidare till ett större vårdbolag.

Det är inget fel med att företag inom omsorgsverksamheter kan utvecklas och bli större. När kommunal eller landstingsdriven verksamhet avknoppats har syftet däremot varit att få fler alternativ och fler engagerade medarbetare som kan leda verksamheten utifrån sina egna erfarenheter och kontakter med medborgarna.

Småskalig och lokalt förankrad verksamhet har ofta bättre förutsättningar att skapa goda relationer och samhörighetskänsla. Inom vården är detta viktiga värden, inte minst som alternativ till den landstingsdrivna verksamheten som kan kännas hierarkisk och stelbent.

Nu har vi fått läsa att det inte blir några fler avknoppningar. Även om det innebär att inga fler vidareförsäljningar blir aktuella känns det lite synd att möjligheten för engagerade medarbetare att själva ta över och driva en verksamhet också har försvunnit.

Nu är det upp till landstinget att visa att de kan hitta andra sätt att ta tillvara lokalt engagemang och skapa andra vägar för små verksamheter att etablera sig inom sjukvården.

Skattebetalare, patient och medborgare