ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ” Varför gav kommunen bort p-platser?” den 17 januari:

Förvaltaren har ägt den aktuella marken i decennier.Under lika lång tid har en överenskommelse rått mellan kommunen och Förvaltaren. Kommunen skulle sköta renhållningen och snöröjningen på Förvaltarens mark. I gengäld fick kommunen sköta parkeringen på marken vilket möjliggjorde för bland annat boendeparkering.

Förvaltaren har alltså äganderätten till marken och bolaget har nu valt att avbryta överenskommelsen med kommunen och har gett Q-park uppdraget att sköta parkeringen på Förvaltarens villkor. Detta skedde utan dialog med vare sig mig eller kommunens tjänstemän.

Varken jag eller förvaltningen har således ett ansvar för detta. Däremot har jag ett givet ansvar att lyssna in och finna lösningar på problem som upplevs i medborgarnas vardag! Det som skett är väldigt olyckligt.

Min bestämda uppfattning är att all gatumark i Storkskogen ska vara i kommunal regi. På så vis undviker vi olika avgiftssystem. Därför kommer jag att ta initiativet till ett uppdrag som möjliggör för kommunen att överta Förvaltarens gatumark. På så vis kan man återigen parkera där med boendeparkering och får samtidigt en mycket bättre rotation på p-platserna.

Så ska ­p-problemen i Storskogen styras upp