ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändare med rubriken ”Marina i Fiskarhamnen förstör kulturmiljön” publicerad den 7 februari: Det bor många på Dalarö och det finns många åsikter om hur platsen ska bevaras och utvecklas. I Dalarödialogen (där alla boende på Dalarö var välkomna att delta) konstaterades bland annat: ”Under högsäsong är det många båtgäster som vill besöka Dalarö. Behovet av fler gästbåtplatser är generellt, men framförallt saknas platser vid Fiskarhamnen och Hotellbryggan.”

Att boende kring Fiskarhamnen är negativa till en större gästhamn där har jag full förståelse för, men det finns också skäl till att skapa en bättre gästhamn på Dalarö och då är Fiskarhamnen den bästa platsen.

Insändaren den 7 februari innehåller en del sakfel:

w Det handlar inte om att bygga en marina utan en gästhamn.

w Till en gästhamn kommer man med båt, inte bil. Påverkan på trafikproblemen är därmed obetydlig.

w Det finns inga som solar och badar i Fiskarhamnen. Området är inte avsett för det och det finns betydligt bättre alternativ på Dalarö.

Självklart kan man ha synpunkter på utformningen och storleken på gästhamnen, men grundtanken är god.

Fiskarhamnen bästa platsen för gästhamn

ANNONS