ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ” Varför stödjer inte kommunen idrotten? den 14 februari:

Danderyd är en av de kommuner som ger mest bidrag till idrotten. Danderyd är också en av de kommuner där flest ungdomar idrottar. Vi stödjer idrotten genom bidrag, de flesta genom aktivitetsbidrag och genom att erbjuda fina kommunala anläggningar.

Kommunen betalar runt 31 miljoner varje år till föreningslivet och de anläggningar vi ställer till föreningarnas förfogande. Kommunen har flera kommunala idrottsplatser, en i varje kommundel. De bekostas av Danderyds kommun. Föreningarna betalar planhyror när de använder dem. Hyrorna är genomgående låga och täcks väl av bidragen. Genomgående är de särskilt låga för timmar som föreningarna använder för barn- och ungdomsidrott.

På några anläggningar har föreningarna tagit initiativ till förbättringar genom att själva bygga ishallar över de kommunala isbanorna eller genom att lägga konstgräs på planer som haft grus. Kommunen har underlättat det arbetet genom att ställa kommunal borgen.

Vi bygger just nu en stor idrottshall vid Mörby. Den blir ett välkommet tillskott för gymnaster, bollsport och våra skolor.

Danderyds kommun stödjer verkligen idrotten i Danderyd. Särskilt barn- och ungdomsidrott.

­Danderyd stödjer verkligen idrotten

ANNONS