ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Stoppa (M)ajoritetens lönedumpning för unga” den 7 februari:

Freddie Lundqvist (S) kritiserar det beslut som Alliansen, på Folkpartiets initiativ, har fattat om att se över möjligheten att införa ungdomsavtal i kommunen.

Han anser att lönen på minst 12 000 är för låg samt att det finns en risk att andra företag skulle sänka lönerna.

12 000 är mer än vad studenter får, mer än vad de som lever på bidrag får och mer än vad många har i pension. Dessutom är alternativet, att gå arbetslös, leva på försörjningsstöd och på sikt hamna i utanförskap, betydligt sämre. Genom ungdomsavtalen får unga in en fot på arbetsmarknaden och den erfarenhet som krävs för att ta sig vidare i karriären.

Alliansen använder de verktyg som finns i kommunen för att minska ungdomsarbetelösheten. Bland annat erbjuder vi samtliga 16–19 åringar sommarjobb samt driver specifika projekt riktade mot arbetslösa ungdomar. Vi gör även om kommunens arbetsmarknadsorganisation för att snabbare få fler i arbete.

En lägre lön är bättre än ingen lön