(rubrik saknas)

Nu ska det byggas bostäder mellan Kransbindarvägen och Bäckvägen, det lilla skogsområdet som vi boende brukar rasta hundar i och där dagisbarnen brukar leka. Vi andra bara tycker att det är härligt att vandra där, överhuvud taget bara att vara på en härlig liten grönplätt som vi har kvar.

En liten bit upp på berget ligger hyreshusen och på andra sidan gatan ligger också hyreshus. Hur ska de kunna få plats på cirka 30 meter? Och när de spränger kommer husen ovanför att ligga riktigt illa till. Varför kan vi inte få veta sånt här tidigare, vi som bor här vill ha vår skog kvar, vi tänkter protestera mot denna byggnation. Vi vill inte ha hus så nära, de har redan byggt en massa hus i LM-skogen, den fick vi inte ha kvar.

Den här biten tänker vi inte ge upp. Husen ligger alldeles för nära varandra, det är både riskabelt och trångt att spränga på den ytan. Så vi flera med mig vill inte ha något bygge där.