(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken Värmdö behöver fler industriområden publicerad den 21 februari av signaturen Jan Frödin: Utifrån dina kommentarer förstår jag att du inte bor i fastigheten som kommer att byta ängar och åkermark mot industriområde med upp till 7,5 meter höga industribyggnader 150 meter från tomten. Kanske kan du i stället tipsa kommunen om ett område bredvid ditt boende, tänk vad nära du skulle få till jobbet!? Nej, industiområden behövs själklart men dessa ska anpassas till befintlig bebyggelse och känsliga naturvärden där infrastrukturen är god och inte som i Kalle Anka-kommunen Värmdö tvärtom flyttas in mot rekreationsområden och befintliga fastigheter. Den stora ytan vid pendlarparkeringen i Mölnvik borde vara så perfekt det kan bli med infrastruktur, boendemiljö och naturvärden som utgångspunkt. Men kommunen har kanske gjort ännu en högklassig markaffär med denna mark!? Och apropå trovärdig, vilka belägg har du för att denna utbyggnad är bra ur miljösynpunkt på grund av kortare arbetsresor? Detta kan bara bli fallet om det totala antalet bilkilometer blir färre vilket jag har mycket svårt att tro då leveranser, varor och kunder kommer att åka från tätorterna och ut mot området samt hantverkarna från detta till tätorterna. Utöver detta kommer ökad trafik medföra mer köer i Hemmesta.

Bygg industriområdet vid Mölnviks parkering